Wat is het nut van algemene voorwaarden?

algemene voorwaarden zijn belangrijker dan u denkt

Wat is het nut van algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn van groot belang voor uw organisatie. Het is daarom niet aan te raden om deze zomaar te kopiëren van andere websites. Algemene voorwaarden leggen namelijk de rechten en plicht vast, tussen de betrokken partijen. In dit document kunnen bijvoorbeeld de betalingsvoorwaarden genoemd worden, bedenktijd van de consument, clausules in de verkoopprijs, etc. 

Is het verplicht om algemene voorwaarden te hebben?

Nee, volgens de wet zijn algemene voorwaarden geen verplichting. Het is echter wel sterk aan te raden om ze te hebben. Stelt u bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst op, maar heeft u geen algemene voorwaarden? Dan zijn de rechten en plichten slechts beperkt tot de regels van het burgerlijk wetboek en hetgeen wat is afgesproken in de verkoopovereenkomst. Dit kan nadelig zijn, aangezien het wettelijk stelsel in sommige gevallen minder effectief is voor uw situatie. Daarom is het verstandig om een op maat gemaakte algemene voorwaarden te laten maken, deze sluit namelijk volledig aan bij uw bedrijf.

Hoe stelt u algemene voorwaarden op?

Zorg er in de eerste plaats voor dat uw algemene voorwaarden begrijpelijk, leesbaar en duidelijk opgesteld zijn. Is dit niet het geval? Dan zal de rechter hier een eigen interpretatie aan geven, die zowel positief als negatief voor u uit kan pakken. Daarnaast moet de algemene voorwaarden opgesteld zijn in een taal die de medecontractant spreekt. Vergeet ook niet om de belangrijke clausules te vermelden. Denk bijvoorbeeld aan clausules voor de prijs, de bedenktijd, de wettelijke garantie, het transport, het toepasselijk recht, etc. 

Zijn algemene voorwaarden automatisch van toepassing?

Nee, algemene voorwaarden zijn inproepbaar en hierdoor dwingend. Dit houdt in dat er aan twee voorwaarden moet worden voldaan:

  • Uw medecontractant moet op de hoogte gesteld zijn van de aanwezigheid van uw algemene voorwaarden, voordat de betreffende contracten gesloten zijn. Er geldt alleen een uitzondering voor partijen die langer zaken met elkaar doen. In dat geval mogen de algemene voorwaarden ook na de totstandkoming van het contract gedeeld en gecommuniceerd worden.
  • Uw medecontract moet de algemene voorwaarden hebben goedgekeurd. Dit moet stilzwijgend of uitdrukkelijk gebeuren. Bijvoorbeeld door een handtekening te plaatsen onderaan de algemene voorwaarden of op een document wat hiernaar verwijst. Online kunt u gebruikmaken van een aanvinkveld met hierbij de tekst: “ik accepteer de algemene voorwaarden’. Let wel op dat u een linkje naar de algemene voorwaarden toevoegt.

Voorkom onrechtmatige clausules

Algemene voorwaarden moeten aan de wet voldoen. Onrechtmatige clausules zijn dus verboden. Dit is een bepaling die ervoor zorgt dat de rechten en plichten tussen de partijen niet in evenwicht zijn. Vaak met het doel om de eigen partij te bevoordelen. Het Belgisch recht is in deze situatie van toepassing en zal de clausule verbieden. 

Een voorbeeld uit de praktijk: de wettelijke garantietermijn voor een product met een defect is 2 jaar. Iedere clausule die hiervan afwijkt en een kortere termijn hanteert, wordt onrechtmatig beschouwd. Ditzelfde geldt voor clausules die het niet mogelijk maken om verborgen gebreken aan te geven. Het gevolg van een onrechtmatige clausule, is dat deze nietig wordt verklaard. De overige rechten en plichten uit de algemene voorwaarden blijven wel van toepassing. 

Heeft u hulp nodig bij uw algemene voorwaarden? Neem dan contact op met EuroCollect.eu. Wij helpen u graag om vervelende situaties te voorkomen. 

algemene voorwaarden
Scroll naar boven